Thông tin cá nhân của khách hàng trên THINHSTORE được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn chứng từ số hóa tại THINHSTORE
  • Quý khách có nghĩa vụ cung cấp chính xác thông tin cá nhân trong quá trình giao dịch. Trong trường hợp thông tin không trùng khớp, chúng tôi có quyền từ chối các quyền lợi mà THINHSTORE đưa ra cho khách hàng.
  • Trong trường hợp thông tin bị bên thứ 3 sử dụng mà phát sinh vấn đề, chúng tôi sẽ từ chối và chỉ xử lý khi chính chủ thông tin có mặt nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
  • Trường hợp khách hàng tự ý cung cấp hoặc bị rò rỉ thông tin cho bên cá nhân/ tổ chức khác, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước những phát sinh xảy ra.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua số hotline: 0969.222.191

Back To Top