Phương Thức Thanh Toán:
ThinhStore có các hình thức thanh toán sau:

  • Thanh Toán COD (Giao hàng kiểm hàng nhận tiền )
  • Thanh Toán Chuyển Khoản (Vui lòng liên hệ nhân viên để được hướng dẫn thanh toán)
  • Thanh Toán Tiền Mặt khi mua hàng trực tiếp tại ThinhStore
Back To Top